W lipcu 2001 roku  studenci warszawskich uczelni: Dariusz Żuk, Jacek Aleksandrowicz i Mariusz Turski zakładają Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC). Głównym celem Studenckiego Forum była promocja idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Początkowo w skład fundacji wchodziło 12 przedstawicielstw z całego kraju, na których czele stali liderzy regionalni. Aby dotrzeć do coraz większego grona młodych i przedsiębiorczych osób stopniowo powoływane były nowe oddziały skupiające setki studentów. W 2003 roku kluczową inicjatywą był ogólnopolski konkurs „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości" - propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych Polaków oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz likwidacji barier, hamujących zakładanie i prowadzenie biznesu w Polsce. Część postulatów konkursowych przekazanych Marszałkowi Sejmu udało się wprowadzić w życie m.in. ustawy o zmianie Kodeksu Spółek Handlowych dot. 10-krotnego obniżenia udziału nominalnego w spółce z o.o., obniżenia opłaty za zezwolenie na eksport polskiego alkoholu. Obniżenie kapitału zakładowego z 50 do 5 tys. zł. Najważniejsza propozycja SFBCC jako ustawa weszła w życie 24 sierpnia 2005 roku czyli zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - osoby po raz pierwszy otwierające działalność gospodarczą płacą przez 2 lata o połowę niższy ZUS. Okazało się, że to był dopiero początek wymarzonych reform. Padła decyzja o stworzeniu własnego systemu gospodarczego - najefektywniejszego systemu na świecie wspierającego startupy czyli Polski Przedsiębiorczej!

Działania Polski Przedsiębiorczej miały i mają doprowadzić do tego, że Polska stanie się światowym liderem we wspieraniu przedsiębiorczości.W kwietniu 2004 roku powstały Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) z hasłem „Miejsce gdzie można  najszybciej, najtaniej i najmniej ryzykownie zacząć prowadzić  swój biznes". AIP pozwala na ograniczenie ryzyka oraz na skupieniu się na prowadzeniu firmy przy minimalnych kosztach. Młodzi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować swojej działalności gospodarczej, wystarczy, że wypełnią formularz i od razu mogą zacząć działać. Początek roku 2005 to już 10 prężnie działających AIP:

  • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Gdański
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

W roku 2005 firmy z AIP wygenerowały łącznie ponad 2 mln przychodu, a sama inicjatywa AIP została doceniona i nagrodzona przez Parlament Studentów RP. W tym samym roku zorganizowany przez AIP ogólnopolski konkurs na biznesplany cieszył się ogromną popularnością – ponad 800 osób wzięło udział w konkursie. Dzisiaj już wiemy, że AIP rozrosło się do rozmiarów największej w Europie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W 2011 roku powstał AIP Seed Capital - fundusz inwestujący w startupy w modelu 100/15, czyli 100 000 zł za 15% udziałów w nowo utworzonej spółce. AIP Seed Capital stworzył unikalny system selekcji projektów, gdzie do procesu inwestycyjnego trafiają tylko sprawdzone i przetestowane projekty z AIP -  wystarczy nakręcić 3 minutowy klip o swoim biznesie  i przesłać do funduszu. Proste? Zdecydowanie najprostszy w naszym kraju model finansowania startupów. W kwietniu 2011 roku Fundusz dokonał pierwszej transakcji i objął udziały w spółce Avidata – firmie zajmującej się odzyskiwaniem danych. Do tej pory zainwestował w kilkadziesiąt projektów startupowych.

AIP Business Link to najmłodsza inicjatywa Polski Przedsiębiorczej, ale zarówno i największa – sieć innowacyjnych centrów wspierania przedsiębiorczości, które pełnią rolę akceleratorów biznesu. AIP Business Link stworzono z myślą o tych, którzy już przetestowali swój biznes w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości . W samym sercu Warszawy 25 listopada 2011 oddano w ręce startupów kreatywne biuro na 1,5 tys. mkw, w którym może w sumie funkcjonować 500 firm. Nieco mniejsze biura powstały Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Startupy w AIP Business Link uzyskują pakiet 20 usług, w tym księgowość, pomoc prawną, doradczą, zaplecze do spotkań biznesowych.