Polska Przedsiębiorcza, opierając się w swojej działalności na trzech filarach: Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, AIP Business Link oraz AIP Seed Capital, realizuje następującą misję:

- wsparcie rozwoju kompetencji biznesowych Polaków, 

- promocja postaw przedsiębiorczych wśród Polaków,

- motywacja młodych ludzi do realizacji własnych planów biznesowych,

- podnoszenie poziomu kreatywności biznesowej oraz pomoc w urzeczywistnianiu pomysłów biznesowych poprzez przekazywanie umiejętności niezbędnych do efektywniejszego prowadzenia działalności gospodarczej,

- kompleksowe przygotowanie praktyczne i teoretyczne do prowadzenia własnej firmy dzięki wsparciu doradczemu, spotkaniom z ekspertami oraz inwestorami.

- minimalizacja barier w zakładaniu działalności gospodarczej poprzez przekazanie informacji na temat źródeł uzyskania pomocy merytorycznej oraz wsparcia kapitałowego na start w postaci funduszy pożyczkowych, projektów unijnych wspierających przedsiębiorczość czy inwestycji zewnętrznych.