Polska Przedsiębiorcza to najefektywniejszy na świecie ekosystem dla startupów, oferujący narzędzia do testowania, inwestowania oraz rozwijania biznesu. PP opiera się na 3 filarach: AIP, AIP Business Link oraz AIP Seed Capital.
W ramach Społeczności Polski Przedsiębiorczej rozwija się niemal 3.000 przedsiębiorców i niemal 2.000 firm, które działają przy wsparciu 3 podmiotów.

AIP to ekosystem testowania startupów.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa w Europie sieć 40 inkubatorów, które zapewniają możliwość testowania swojego pomysłu na biznes w warunkach rynkowych. Pakiet AIP umożliwia skupienie się wyłącznie na rozwoju swojej działalności, w ramach swojego ekosystemu udostępniając narzędzia formalno-organizacyjne, edukacyjne i networkingowe. Pod skrzydłami AIP działa obecnie niemal 1.500 firm, zaś już prawie 10.000 firm opuściło już AIP i z powodzeniem funkcjonuje na rynku.

AIP Seed Capital to ekosystem inwestowania w startupy.

AIP Seed Capital to fundusz seedowy inwestujący w polskie startupy.  Fundusz inwestuje w modelu 100/15, czyli 100 000 zł za 15% udziałów w nowo utworzonej spółce. Kwota ta ma pozwolić na realizację pomysłu biznesowego i wprowadzenie go na rynek. W portfelu AIP Seed Capital znajdują się  obecnie 43 startupy co plasuje go na pozycji jednego z największych funduszy w Polsce. AIP Seed Capital powstał w 2007 roku.

AIP Business Link to ekosystem rozwijania startupów.

AIP Business Link to sieć innowacyjny akcelerator biznesu, który opiera się na zrównoważonym programie rozwoju w dążeniu do sukcesu globalnego. AIP Business Link posiada 5 lokalizacji w 5 najważniejszych biznesowo miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu. Celem tej platformy rozwoju biznesu jest zapewnienie rozwijającym się firmom możliwości i narzędzi do globalnego rozwoju. AIP Business Link oferuje członkom swojej społeczności wsparcie administracyjne, prawne i księgowe, dostęp do najlepszych mentorów i trenerów w Polsce, wspiera także relacje B2B i networking.