Polska Przedsiębiorcza partnerem Narodowego Programu Przedsiębiorczości

Narodowy Program Przedsiębiorczości

Rusz głową i pracuj na własny rachunek

Wystartował Narodowy Program Przedsiębiorczości, kampania edukacyjno-informacyjna. Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  Działania będą trwały do czerwca 2013 roku.

Narodowy Program Przedsiębiorczości został zainaugurowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 października 2012 r. W spotkaniu wzięli udział goście: pan Dariusz Bogdan, Minister i przewodniczący Rady Programowej kampanii, eksperci Rady Programowej:  pani Olga Kozierowska,  pani Anna Hejka oraz pan Dariusz Żuk, Polska Przedsiębiorcza, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Celem Programu jest przede wszystkim zachęcenie do zakładania nowych firm. Mają tego dokonać działania promocyjne i informacyjne, nakierowane na  wzmocnienie pozytywnych ocen postaw przedsiębiorczych, edukację w zakresie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz poprawę wizerunku przedsiębiorcy. Adresatem działań są dwie grupy osób: studenci i absolwenci u progu kariery zawodowej (19-29 lat) oraz osoby z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat), biorące pod uwagę prowadzenie własnego biznesu.

− Już sama nazwa naszego Programu (Narodowy Program Przedsiębiorczości) podkreśla długofalowy charakter działań, a także ich wielowątkowość i bogactwo tematyczne. Wierzę, że tylko tak globalne i wielonarzędziowe podejście do kwestii wspierania przedsiębiorczości umożliwi rzeczywistą zmianę postaw. Jestem przekonana, że szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego ważne jest nie tylko wzmocnienie ducha przedsiębiorczości, ale i podjęcie rzeczywistych działań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, a tu rola małych i średnich firm jest absolutnie kluczowa i stale rośnie −  mówi  Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej niż kampania

Program będzie żywo obecny w mediach. Przewidziane są materiały telewizyjne − zarówno spoty promujące ideę przedsiębiorczości, jak i felietony ukazujące historie sukcesów czy inspirujących pomysłów na działalność gospodarczą. Planowane są również materiały promocyjne w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych oraz prasie, zachęcające do udziału w konkursach.

Narodowy Program Przedsiębiorczości to jednak dużo więcej niż kampania reklamowa. Punkt ciężkości zostanie położony na działania edukacyjne oraz aktywności angażujące społeczeństwo do uczestniczenia w Programie. Z myślą
o młodszej grupie powstała platforma internetowa z testem przedsiębiorczości – jego poprawne wypełnienie będzie przepustką do dalszego etapu konkursu polegającego na przygotowywaniu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony 60 tys. zł na realizację.

Część Programu skierowana do starszej grupy obejmie Konkurs dla władz lokalnych – burmistrzów, którzy wraz z mieszkańcami będą walczyli o tytuł „Miasta ludzi przedsiębiorczych". Również w tej grupie przewidziany został konkurs biznesplanów − autorzy 10 najwyżej ocenionych zyskają fachową pomoc w ich dopracowaniu, a najlepszy – finansowanie realizacji (60 tys. złotych). Dodatkowo zostanie zorganizowany specjalny cykl wydarzeń  plenerowych
w miejscowościach zamieszkania autorów 10 najlepszych pomysłów.  

***

Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu systemowego PARP „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych" finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet kampanii wynosi 10 995 000 zł brutto.