W ramach społeczności Inkubatorów organizujemy regularnie wydarzenia sportowe, które pozwalają firmom zintegrować się ze sobą i spotkać na mniej formalnym gruncie niż zazwyczaj.

Biznes to aktywność, mierzenie się z nowymi wyzwaniami i dbanie o dobrą kondycję, dlatego zapraszamy Cię do udziału w naszych rozgrywkach. Staramy się, aby StartUp Cup wspierał zespołowego ducha i jednoczył całą społeczność AIP.

 

 

 

• Budowanie zespołowego ducha również poza biurem

• Możliwość sprawdzenia się w zupełnie innym otoczeniu

• Zacieśnianie więzi i kontaktów biznesowych powstałych w ramach AIP

• Sport w ramach społeczności