Międzynarodowy sukces Elektroform z AIP Kraków

Międzynarodowy sukces

Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowane zostało pięć projektów. Jury konkursu zdecydowało o wyjściu poza wcześniej określone ramy konkursu i przyznanie, oprócz pierwszej, także drugiej nagrody. Zdobył ją projekt Ekologiczne domy wiejskie polskiego firmy Elektroform z AIP Kraków. Elementami, którymi jury uzasadniło przyznanie nagrody było urozmaicenie kompleksu pomimo jednorodnego projektu budynków, niskie koszty użytkowania kompleksu w długim okresie oraz różnorodność planu sytuacyjnego.
Wystawę z nagrodzonymi pracami konkursowymi można oglądać w Duńskim Centrum Architektury do 7 października. 
Link do informacji: http://bryla.gazetadom.pl/blogi/dziennik-architekta/2012/09/polski_projekt_na_wystawie_w_dunskim_centrum_architektury_dac/1