Daniel Bajer

Agnieszka Maj

specjalista ds. organizacji pozarządowych

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Z wykształcenia pedagog, w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe - NGO) pracuje od 2001 roku. Pierwsze doświadczenia na rzecz organizacji pozarządowych zdobywała jako wolontariuszka w Fundacji „ Dziecięce marzenia" z Bielska-Białej. Na udział w projektach nie trzeba było długo czekać: zlecenia opiekunki półkolonii, organizacja  konferencji, spotkań,  prowadzenie szkoleń. Od 2007 roku związana z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki gdzie aktualnie współorganizuje Centrum Wolontariatu zajmujące się promocją samej idei wolontariatu, szkoleniami dla przyszłych wolontariuszy i pośrednictwem pracy woluntarystycznej. Ponad to jednym z zadań jest współpraca
z lokalnym środowiskiem:  administracją publiczną, biznesem i rodzimym środowiskiem NGO.
Trener szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: komunikacji, kreatywności, współpraca w zespole.
Propagatorka zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu(CSR), generowania miejsc pracy i zatrudniania w trzecim sektorze (samodzielne zakładanie organizacji  połączone z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Specjalistka ds. kształcenia na odległość, e-mentor w jednej ze śląskich firm szkoleniowych. Twórca i koordynatorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

ZAKRES MENTORINGU:

  • CSR
  • Specyfika pracy w organizacji pozarządowej
  • Zdobywanie środków finansowych na działalność
  • Współpraca międzysektorowa: zasady, dobre praktyki