Daniel Bajer

dr Henryk Pietrzak

Prezes Zarządu Polskie Radio Rzeszów S.A.

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

  • Prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,
  • Specjalista do spraw teorii mediów i psychologii polityki,
  • Certyfikowany trener biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie,
  • Wykładowca w Instytucie Pedagogiki, Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZAKRES MENTORINGU:

  • JPsychologia reklamy i wywierania wpływu przez media
  • Aspekty komunikacji medialnej (manipulacja w mediach, tabloidyzacja przekazu),
  • Współczesne media i nowe formy dziennikarstwa
  • Przestrzeń medialna