Daniel Bajer

Grzegorz Flanz

Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu

    
    


DOŚWIADCZENIE:

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2004 roku. Kierował Zespołem Polityki Handlowej i Marketingu, pełnił także obowiązki Dyrektora I Oddziału w Toruniu. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu nadzoruje Pion Handlowy

ZAKRES MENTORINGU:

  • Finansowanie biznesu
  • Ocena ryzyka
  • Budowa biznes planu