Punkt Konsultacyjny dla AIP

 • Chcesz założyć działalność gospodarczą?
 • Szukasz informacji na temat prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej?
 • Potrzebujesz doradztwa w założeniu lub prowadzeniu firmy?
 • Szukasz informacji na temat pozyskania środków finansowych bądź skorzystania z usług specjalistycznych?
   

Punkt Konsultacyjny działający przy Fundacji AIP działa w ramach sieci Krajowego Systemu Usług i świadczy usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Usługi informacyjne

Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.

Zakres usługi informacyjnej :

 • informacje o możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-13 ze środków publicznych;
 • pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacje nt. możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.
   

Koszt usługi: usługa jest bezpłatna
 

Usługi doradcze

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
 
ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
to usługa doradcza dla przedsiębiorców.
Zakres usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej:
 • Wstępna diagnoza potrzeb klienta,
 • konsultacje nt. profilu planowanej działalności,
 • analiza SWOT planowanej działalności,
 • analiza form i źródeł finansowania działalności,
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
 • wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.
 
 • diagnoza potrzeb biznesowych klienta,
 • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • marketing przedsiębiorstwa,
 • organizacja przedsiębiorstwa,
 • finanse przedsiębiorstwa.
 
Usługa jest w 10% odpłatna przez Klienta.
Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 160,00 PLN za 16 godzin usługi doradztwa.
 
 
Usługa jest w 10% odpłatna przez Klienta
Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 240,00 PLN za 24 godzin usługi.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
tel. 022 745 19 19


Punkt Konsultacyjny świadczy usługi  drogą:

Bezpośrednich konsultacji: 

 • Fundacja AIP, ul. Piękna 68, V p, Warszawa,
 • Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe (Urząd Gminy w Łomiankach), ul. Staszica 2, Łomianki
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Modlińska 102, Jabłonna,
 • Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II1 b, Błonie


​Telefoniczną
22 745 23 85

E-mailową: 
za pośrednictwem jednego z dwóch e-formularzy (dla osób fizycznych i dla przedsiębiorców).


Punkt prowadzony jest przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

DANE OSOBOWE
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania usług konieczne jest uzyskanie danych osobowych Klienta (m.in. imię, nazwisko, PESEL, w przypadku przedsiębiorców również kod PKD, NIP, nr REGON) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do 31.12.2020 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).Powyższe dane służą celom sprawozdawczym PK, w związku z czym informujemy o możliwości przeprowadzenia monitoringu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wskazane przez PARP podmioty, obejmującego badania ankietowe oraz bezpośrednie wizyty przedstawicieli PARP u Klientów, którzy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego. Punkt Konsultacyjny działa w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops"

Współpracujemy z firmami

Partnerzy