Daniel Bajer

Dr Jacek Wójcik

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Dr Jacek Wójcik, urodzony 4 lipca 1975 roku,

 • absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu;
 • w 2005 roku obronił pracę doktorską na WNEiZ UMK w Toruniu;
 • od roku 1999 pracownik Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;
 • w latach 1999-2001 pracownik Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu;
 • w latach 2001-2005 pracownik Banku Spółdzielczego w Toruniu, w którym zajmował m.in. następujące stanowiska: Kierownika Zespołu w Centrali Banku oraz Dyrektora Oddziału;
 • od roku 2007 - Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 • od roku 2011  - przewodniczący Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Toruniu

 

ZAKRES MENTORINGU:

 • Bankowość
 • Księgowość
 • Zarządzanie
 • Podatki