Daniel Bajer

Janusz Michalak

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Restrukturyzacja finansowa i zbudowanie kanałów dystrybucji i osiągnięcie dynamicznego wzrostu eksportu. Wprowadzenie spółki na rynek podstawowy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych po 3 krotnym zwiększeniu wartości w okresie 2 lat, podniesienie kapitału akcyjnego o 100% i pozyskanie środków na rozwój. Przekształcenie fabryki akcesoriów meblowych w odlewnię produkującą odlewy ciśnieniowe z metali lekkich i nieżelaznych dla branży elektrotechnicznej i motoryzacyjnej.
Poszukiwanie inwestora strategicznego, prowadzenie negocjacji ze SKANSKA AB, BETON STAL SA. Rozbudowa kanałów dystrybucji w oparciu o biura projektowe budownictwa przemysłowego. Udział w opracowaniu koncepcji modernizacji linii produkcyjnej stropów sprężonych i sposobu jego finansowania.
Wprowadzenie spółki do obrotu publicznego oraz do notowań na rynku pozagiełdowym CETO. Poszukiwanie inwestora strategicznego, po stwierdzeniu braku satysfakcjonujących ofert, opracowanie i przeprowadzenie koncepcji sprzedaży części utylizacyjnej oraz części paszowej a następnie przeprowadzenie likwidacji spółki w celu wypłaty akcjonariuszom sumy likwidacyjnej. Wycofanie spółki z notowań na CETO i z obrotu publicznego. Była to pierwsza operacja tego typu przeprowadzona na rynku kapitałowym w Polsce.
Doradztwo w sprawie zabezpieczenia źródeł finansowania inwestycji dla modernizacji technologii produkcji.
Głęboka restrukturyzacja produktowa, , restrukturyzacja zatrudnienia, restrukturyzacja zadłużenia. Sprzedaż spółki grupie menedżerskiej (operacja zbliżona do MBO, opracowanie koncepcji i przeprowadzenie jej).

 

ZAKRES MENTORINGU:

Obszar handlowy:

 • Budowa kanałów dystrybucji
 • Rozmowy handlowe
 • Badanie potrzeb klienta
 • Negocjacje
 • Domykanie sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Obsługa telefoniczna


Obszar zarządzania:

 • Tworzenie przewagi konkurencyjnej
 • HR
 • Zarządzanie przez cele
 • Motywowanie pracowników


Obszar finansowy:

 • Analiza kosztów
 • Analiza tworzenia cen