Daniel Bajer

Jaromir Rajzer

Prezes Zarządu Certus Sp. z o.o.

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Aktualne miejsca pracy:
a) Certus Sp. z o.o. oraz Certus Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 35-064 Rzeszów , ul. Rynek 17, stanowisko: Prezes Zarządu,
b) Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie ul. Miłocińska, stanowisko: nauczyciel akademicki,
c) Wydawnictwo „Dom-Press" Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Kościuszki 7, stanowisko: Prezes Zarządu,
d) Rajzer Consulting, Rzeszów al. Krzyżanowskiego 6A, stanowisko: właściciel,
e) Profit Inwest Sp. z o.o. , funkcja: współwłaściciel,
f) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stanowisko: członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Staż pracy ogółem: 18 lat


Posiada wyższe wykształcenie prawnicze – magister prawa (UMCS w Lublinie). Ukończone menedżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja nr 278 nadana przez UMiRM, Doradca rynku nieruchomości, Przedsiębiorca, Nauczyciel Akademicki. Pracował również jako Prezes Zarządu w kilku firmach. Dotychczasowe funkcje:

 

 • (1997 – 2013) - Zawód wykonywany podstawowy : Prezes Zarządu, Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Doradca rynku nieruchomości w grupie firm Certus Sp. z o.o. oraz Certus Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 35-064 Rzeszów , ul. Rynek 17, M.in. nadzoruje prowadzenie corocznych badań rynku nieruchomości na terenie Rzeszowa i okolic,
 • (luty 2004 – 06.2011) Redaktor Naczelny miesięcznika „Podkarpacki Kurier Nieruchomości" – mającego wiodącą pozycję wśród pism branżowych na naszym terenie. Pismo to posiada patronat Podkarpackiego Stowarzyszenia Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości.
 • (2001 – 06.2011) Członek Zarządu a od 06.2011 do 2013 Prezes Zarządu firmy Dom-Press Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Kościuszki 7 – firma jest wydawcą „Podkarpackiego Kuriera Nieruchomości" oraz właścicielem wiodącego na Podkarpaciu systemu wymiany ofert „Podkarpacki Bank Nieruchomości".
 • (2005 – 2013) Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Miłocinie – prowadzi wykłady na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomościami, przede wszystkim z zakresu gospodarki nieruchomościami i obrotu nieruchomościami.
 • (04.2008 – 06.2009) Prezes Zarządu firmy developerskiej Joker Sp. z o.o.
 • (2010 – 2013) udziałowiec firmy Profit Invest Sp. z o.o. - jednocześnie odpowiedzialny za przygotowanie procesu inwestycyjnego budynków biurowo-usługowych oraz za ich komercjalizację,
 • (01.2005-2013) Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury
 • (od 07.2010-2011) Kierownik Biura Interwencyjno-Prawnego przy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.
 • (2007-2011) Przewodniczący Komisji Edukacji przy Podkarpackim Stowarzyszeniu Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości , od kwietnia 2009 członek tej Komisji.
 • (2001 – luty 2007) Członek Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami trzech kadencji - m. in. był jednym z organizatorów IX Kongresu PFRN, pełnił również funkcję Rzecznika prasowego RSPON i Pełnomocnika RSPON d/s doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • (1999-2000 i 06.2005-02.2007) Członek Komisji Prawnej przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dwóch kadencji,
 • (2006-2013) Członek Komitetu Organizacyjnego oraz koordynator na terenie Podkarpacia kolejnych edycji konkursu Dom 2006-2013 o „Kryształową Cegłę" promującego rynek nieruchomości, budownictwo i najlepsze inwestycje . Jest to jeden z największych konkursów w Polsce o tym charakterze a patronat nad nim sprawuje m.in.: Minister Infrastruktury, Wojewoda: Podkarpacki, Lubelski, Podlaski, Kilkunastu Prezydentów Miast, w tym : Rzeszowa, Lublina, Białegostoku, Zamościa, Chełma, Lwowa.
 • Członek - Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości,
 • Członek Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości,
 • Członek Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
 • Współorganizator cyklicznej konferencji „Podkarpackie Forum Nieruchomości" organizowanej m.in. z Instytutem Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Forum posiada patronaty: Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 • Od 2006 -2011 ekspert dziennika „Nowiny" pełniący cykliczne dyżury redakcyjne poświęcone tematyce rynku nieruchomości.
 • Od 2008r. oficjalny „Komentator" Gazety Wyborczej – współpracujący stale z lokalnym oddziałem gazety.
 • Współzałożyciel systemu wymiany ofert – „Podkarpacki Bank Nieruchomości".
 • Twórca Inforealestate.pl – podkarpackiego portalu informacyjnego zajmującego się tematyką rynku nieruchomości.

 

Nagrody i wyróżnienia (wybrane):

 • 2001r. - Dyplom Uznania od Dyrektora Regionalnego banku PKO BP za całokształt współpracy w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i kredytowania nieruchomości.
 • 2003r. - Dyplom Uznania od Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości za organizację IX Kongresu PFRN w Jaworze.
 • 2005r. - Wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami przy okazj obchodów X-lecia stowarzyszenia.
 • 2005r. - Laureat Srebrnej Nagrody PFRN przyznawanej z okazji X-lecia federacji.
 • 2006r. - Dyplom od Prezesa Podkarpackiego Banku Żywności za całokształt współpracy.
 • 2008r. - Wyróżniony dyplomem i statuetką od Prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.
 • 2008r. - Wyróżniony Statuetką „Komentator Gazety Wyborczej" - za całokształt współpracy.
 • 2010r. - Wyróżniony przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kategorii osobowość przedsiębiorcza.
 • 2011r. - Odznaczony przez Ministra Infrastruktury medalem „Zasłużony dla budownictwa".
 • 2012-2013 – Wyróżniony przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepiej prowadzone postępowania ministerialne w ramach prac komisji.

 

ZAKRES MENTORINGU:

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Opracowanie strategii działań
 • Współpraca z inwestorami