Daniel Bajer

Karol Żbikowski

Wiceprezes Zarządu Incentive Solutions Polska

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guidhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od grudnia 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services Sp. z o.o., od października 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od kwietnia 2008 do stycznia 2011 roku był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. - większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A. i WSiP S.A. Od lutego 2011 roku jest wiodącym udziałowcem oraz wiceprezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. Karol Żbikowski stworzył od podstaw i kierował wieloma projektami biznesowymi, z których wiele do dzisiaj z sukcesem funkcjonuje na rynku.

 

ZAKRES MENTORINGU:

  • Krytyczna analiza modelu biznesowego.
  • Unikanie najczęstszych pułapek w rozwijaniu projektu.
  • Budowanie atrakcyjnego projektu pod kątem potencjalnych inwestorów
  • Budowanie skutecznego zespołu