Łukasz Opoka

Łukasz Opoka

Wicedyrektor ds. Rozwoju Kanałów Zdalnych w Departamencie Sprzedaży i Obsługi w Kanałach Zdalnych - mBank S.A.

    
    


DOŚWIADCZENIE:

Z branżą finansową związany od 8 lat, od początku kariery zawodowej w mBanku. Zaczynał na stanowisku Analityka, następnie pełnił rolę Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju oraz Wicedyrektora Biura ds. Rozwoju, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i integrację systemu Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence w mBanku, MultiBanku oraz innych spółkach BRE Banku. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora ds. Rozwoju Kanałów Zdalnych w Departamencie Obsługi i Sprzedaży w Kanałach Zdalnych BRE Banku, odpowiedzialny za strategią rozwoju, kształt systemowych i technologicznych rozwiązań w kanałach zdalnych. Od kwietnia 2012 kierował projektem uruchomienia wirtualnej placówki w ramach budowy Nowego mBanku, projektu tworzącego zupełnie nową odsłonę bankowości internetowej i mobilnej mBanku.
 
Absolwent Politechniki Łódzkiej, uzyskał tytuł magistra informatyki w zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz absolwent Coventry University, gdzie uzyskał tytuł magistra z dziedziny Business Procesess Management. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej w kolegium Analiz Ekonomicznych. Entuzjasta zagadnień z zakresu zarządzania projektami, certyfikowany Six Sigma Black Belt.

ZAKRES MENTORINGU:

  • Zarządzanie projektami, modele biznesowe, analiza strategiczna
  • Zarządzanie procesami, optymalizacja procesów