Daniel Bajer

Michał Różański

CEO HugeBoom, Park Naukowo-Technologiczny

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Tytuł mgr uzyskany na kierunku Chemia, następnie ukończone: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Logistyka w Biznesie, Komunikacja Społeczna i PR. Od 2006 roku związany z Instytucjami Otoczenia Biznesu. Ponad sześcioletni dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Były agent ubezpieczeniowy z wyróżnieniami na tym niełatwym polu. Członek Komisji Rekrutacyjnej i Oceny Wniosków o dotacje unijne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Organizator i wykładowca Lekcji Przedsiębiorczości, z których skorzystało blisko dwa tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Szkoleniowiec z tematów związanych z przedsiębiorczością (źródła dofinansowania działalności gospodarczej, Anioły Biznesu, Seed i Venture Capital, rodzaje i konsekwencje wyboru poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, finanse i księgowość).Obecnie CEO HugeBoom Sp. z o. o. i specjalista ds. Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, przedsiębiorca i pirotechnik.

ZAKRES MENTORINGU:


  • Możliwość finansowana pomysłów biznesowych
  • projekty technologiczne (pomoc w napisaniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju)
  • Finanse i księgowość