Daniel Bajer

Radosław Kandzia

Menager, przedsiębiorca

    
    

 

DOŚWIADCZENIE:

Kierował siecią Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
w województwie śląskim przy współpracy z takimi instytucjami jak:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach;
 • Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszyni;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Gliwicach (2004-2011).

 

Jako dyrektor AIP uczestniczył w pracach Śląskiej Sieci Inkubatorów, Parków Przemysłowych i Technologicznych (2007-2009).

Brał udział w licznych projektach m.in. :  „SME Action Learning Facilitator" (2006-2008) związanym z wykorzystywaniem metodologii „action learning" w procesach rozwojowych w MŚP
i budowaniu sieci współpracy.

Uczestniczył w pracach „Sieci Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projektu pilotażowego w Gliwicach" (2005-2007), gdzie uczestniczył  w grupach tematycznych takich jak klastry technologiczne oraz prowadzenie działań pro-innowacyjnych na uczelniach wyższych.

W latach 2007-2009 współpracował z Śląską Siecią Aniołów Biznesu Silban należącej do  European Business Angels Network.

Współzałożyciel Regionalnego Centrum Inkubacji w Katowicach, wpierającego najciekawsze pomysły z branży IT (2007-2011).

Trener projektów start'up – głównie z branży teleinformatycznej, realizowanych w ramach „Szkoły Milionerów"  stanowiącej część projektu „Program Transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy". 

Prowadził projekt  „START. Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych
w województwie śląskim" realizowanym przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania w Katowicach (2009-2011).

W latach 2009 – 2011 zasiadał w zarządzie vPartner Sp. z o.o , spółki zajmującej się rozwiązaniami dla branży e-commerce.

Od października 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu rozwiązań branży e-commerce, wizualizacji 3d oraz szeroko rozumianych technologii teleinformatycznych. 

Organizował i uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, targach
i szkoleniach.

Angażuje się w liczne prace eksperckie związane z innowacyjnością, a także w działania społeczne związane z kreatywnymi i przedsiębiorczymi postawami dzieci i młodzieży.

 

ZAKRES MENTORINGU:

 • Pozyskiwanie środków finansowych dla projektów start'up,
 • networking,
 • IT oraz e-commerce,
 • project management.