Daniel Bajer

Szymon Piłat

Avidata

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Szymon Piłat – przedsiębiorca, który swoje pierwsze kroki w biznesie stawiał w AIP. Obecnie właściciel 3 przedsiębiorstw – Avidata, Proxima oraz Pogotowia Entymologicznego.  Avidata zajmuje się odzyskiwaniem danych, pomysł ten wygrał VII edycję konkursu na biznesplany. Firma otrzymała również dofinansowanie z funduszu AIP Seed Capital.  Proxima to przedsiębiorstwo, które zajmuje się wypożyczaniem samochodów dostawczych. Pogotowie entymologiczne to sezonowy biznes, którego usługi koncentrują się wokół usuwania szerszeni.  Prowadząc  różnorodne projekty biznesowe zdobył doświadczenie w zarządzaniu, pozyskiwaniu funduszy, promocji i sprzedaży produktów.

ZAKRES MENTORINGU:

  • IT
  • E-biznes
  • Współpraca z inwestorem