Daniel Bajer

Zenon Słomski

Prezes Ager Invest Consulting

    
    

 

 

DOŚWIADCZENIE:

Mgr. Ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS ( obecnie SGH ) oraz studiów podyplomowych w Akademii Dyplomatycznej w  Wiedniu. Po studiach pracował w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego i Banku Handlowym SA w Warszawie

W roku 1986 uzyskał licencję maklera uprawniającą do obrotu papierami wartościowymi na giełdzie w  Nowym Jorku. W latach 1986-93 pracował w czołowych amerykańskich korporacjach finansowych, m.in w Prudential Securities, Chemical Bank ( obecnie JP Morgan Chase) oraz American Express.

Od 1993 doradca prezesa BRE Banku d/s bankowości inwestycyjnej a następnie organizator i twórca departamentu bankowości inwestycyjnej w BRE Banku ( obecnie mBank ). Pełnił  funkcję dyrektora departamentu do roku 1997. Zasiadał z ramienia BRE Banku w Radzie Nadzorczej firmy Polcard.

Pomysłodawca i manager projektu Skarbiec. Stworzył od podstaw a następnie zarządzał (Członek Zarządu) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec - spółką BRE Bank i niemieckiej firmy ADIG- Allgemeine Deutsche Investment Gesellschaft, z kapitalizacją 18 milionów ówczesnych marek niemieckich (1997 r.) .

Od grudnia 1997 twórca spółki i Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ABB Fundusz Sp. z o.o.  wchodzącej w skład grupy ABB i podległej ABB Investment Management w Zurychu, zarządzającej aktywami o wartosci ponad 6 miliardów dolarów.

 Prezes SEB TFI Sp. z o.o.( spółka z grupy Skandinaviska Enskilda Banken ) w latach 1999 -2002.

W roku 2005 utworzył firmę doradztwa finansowego AWD sp. z o.o.  Prezes Zarządu spółki w latach 2005 – 2013, działającej w kilku największych miastach w Polsce, pozostającej częścią niemieckiego holdingu AWD GmbH  zatrudniającego  ponad 6500 doradców finansowych w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce.

Ponadto: Zenon Słomski  legitymuje się tytułem Shihan i  stopniem 7 Dan w karate.

ZAKRES MENTORINGU:

  • Budowanie strategii startupom
  • Wprowadzanie firm na giełdę papierów wartościowych
  • Wprowadzanie firm na nowy rynek
  • Consulting i doradztwo w zakresie finansowym i inwestycyjnym
  • Rekrutacja efektywnych zespołów i zarządzanie nimi