Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają do skorzystania z usług doradczych w Punkcie Konsultacyjnym KSU.

 

Potrzebujesz informacji na temat formalno-prawnych aspektów związanych z zakładaniem lub prowadzeniem firmy, źródeł finansowania, marketingu, finansów, organizacją firmy?

Skorzystaj z usług Punktu Konsultacyjnego.

 

Usługi doradcze (asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej) świadczone są w ramach projektu systemowemu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops", realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zakres usług doradczych:

  1. Spełnianie wymogów formalno-prawnych
  2. Marketing przedsiębiorstwa
  3. Organizacja przedsiębiorstwa
  4. Finanse przedsiębiorstwa
  5. Rejestracja działalności gospodarczej

 

Klienci Punktu Konsultacyjnego KSU:

- przedsiębiorcy,

- osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą (warunkiem jest kontynuacja usługi po zarejestrowaniu działalności).

 

Koszt usługi:

Usługi są dofinansowane do 90% kosztów usługi, , natomiast 10% stanowi wkład własny przedsiębiorcy

Usługa asysty jest dofinansowana w 90% ze środków EFS (stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi (średnio 252 zł netto / 21h doradztwa).

 

Krajowy System Usług (KSU)

Punkty Konsultacyjne KSU prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć liczącą 39 podmiotów. Zadaniem PK KSU jest dostarczenie obecnym i przyszłym przedsiębiorcom wsparcia ułatwiającego świadome rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez świadczenie usługi doradczej tj.: asysty w prowadzeniu działalności dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą". Działalność PK KSU finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kontakt:

- tel. 22 745 19 19, 22 745 23 85.

- mail: konsultacje@przedsiebiorca.pl

DANE OSOBOWE
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania usług konieczne jest uzyskanie danych osobowych Klienta (m.in. imię, nazwisko, PESEL, w przypadku przedsiębiorców również kod PKD, NIP, nr REGON) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do 31.12.2020 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
Powyższe dane służą celom sprawozdawczym PK, w związku z czym informujemy o możliwości przeprowadzenia monitoringu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wskazane przez PARP podmioty, obejmującego badania ankietowe oraz bezpośrednie wizyty przedstawicieli PARP u Klientów, którzy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego.